Monthly Archives: June 2017

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 26/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=47 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 25/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=46 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 24/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=45 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 23/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=44 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 22/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=43 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 21/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=42 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 20/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=41 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

7 kiến thức giúp bạn hiểu toàn bộ về bệnh Viêm loét dạ dày

so sanh loet va trot

Nếu bạn đang nghi ngờ mình mắc bệnh viêm loét dạ dày bởi triệu chứng đau thượng vị hoặc đầy bụng ăn mau no, hay bạn được bác sĩ kết luận bị viêm loét dạ dày nhưng chưa được giải thích về căn bệnh này. Tiếp theo bạn muốn tìm hiểu về căn bệnh này nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, đọc kiến thức nào trước. Vậy bài viết này dành cho bạn, 7 kiến thức dưới đây sẽ cho bạn cái nhìn tổng quát nhất về bệnh viêm loét dạ dày.

Thực chất là viêm loét dạ dày không phải 1 bệnh

Trước hết bạn cần phải hiểu viêm loét dạ dày là tên gọi chung cho 2 căn bệnh khác nhau: bệnh viêm dạ dàybệnh loét dạ dày. Đây là 2 căn bệnh cùng xảy ra ở dạ dày nhưng khác nhau về mức độ tổn thương.

Viêm dạ dày là tình trạng viêm xảy ra ở các tế bào niêm mạc trên bề mặt dạ dày, trong khi đó, ở bệnh loét dạ dày các vết loét (các tế bào niêm mạc bị phá hủy thật sự), tổn thương đã ăn sâu xuống dưới lớp niêm mạc, thậm chí có thể đến tận lớp cơ ngoài cùng dạ dày.

Sự khác nhau giữa viêm và loét dạ dày

Nhìn chung tổn thương dạng loét nặng hơn tổn thương viêm. Từ viêm dạ dày nếu không được điều trị triệt để có thể tiến triển thành loét dạ dày

Cả 2 căn bệnh viêm dạ dày và loét dạ dày đều giống nhau về các triệu chứng hay gặp nhất là:

 • Đau thượng vị: Đau nhói, đau quặn từng cơn hoặc đau âm ỉ vùng trên rốn và dưới xương ức.
 • Đầy bụng, ăn mau no: Đây là cảm giác nặng nề khi có nhiều thức ăn trong dạ dày. Triệu chứng này thường xuất hiện trong hoặc sau bữa ăn khiến bạn không thể ăn hết một bữa ăn bình thường hoặc không muốn ăn bữa tiếp theo trong ngày.

 

Đau thượng vị – Triệu chứng điển hình của Viêm loét dạ dày

Ngoài ra người bị viêm dạ dày, nhất là viêm dạ dày cấp tính và loét dạ dày có thể gặp một số triệu chứng khác như ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, đầy hơi, chướng bụng, đi ngoài phân đen…

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh này, trong đó đóng góp chủ yếu là từ 5 nguyên nhân:

 • Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (H.P). Đây được coi là thủ phạm chính gây ra bệnh viêm loét dạ dày
 • Lạm dụng các loại thuốc giảm đau nhóm NSAIDs (là các thuốc giảm đau đầu, đau xương khớp, thuốc hạ sốt…)
 • Sử dụng rượu bia, chất kích thích
 • Căng thẳng thần kinh và ăn ngủ nghỉ không hợp lý: sử dụng đồ ăn quá nóng/lạnh/cay/chua, thường xuyên nhịn đói hoặc ăn quá no, ăn quá nhanh, ăn vặt, ăn không đúng bữa, vận động mạnh sau khi ăn, đi ngủ ngay sau khi ăn …
 • Mắc bệnh trào ngược dịch mật.

Các nguyên nhân chính gây Viêm loét dạ dày.

Một điều đặc biệt khiến việc điều trị bệnh viêm loét dạ dày rất khó khăn là một người thường có nhiều hơn 1 nguyên nhân gây bệnh. Do vậy, muốn khỏi bệnh, cần phải đồng thời tác động, ngăn chặn được hết các nguyên nhân.

Bệnh viêm loét dạ dày có thể rất dễ lây truyền

Tùy vào nguyên nhân gây ra bệnh viêm loét dạ dày của bạn mà bệnh có thể không lây truyền hoặc rất dễ lây. Bệnh sẽ lây truyền nếu bạn bị viêm loét dạ dày do nhiễm vi khuẩn HP (mà thực tế phần lớn là nguyên nhân này). Khi đó, người xung quanh bạn cũng sẽ có nguy cơ cao bị mắc bệnh này. Bởi HP là một vi khuẩn dễ dàng lây từ người này sang người khác qua đường nước bọt khi dùng chung đồ vệ sinh cá nhân, chung nước chấm, canh, đồ ăn thức uống, hoặc khi hôn…

Đừng coi thường hệ quả của viêm loét dạ dày

Đầu tiên, đau thượng vị hay đầy bụng, khó tiêu do viêm loét dạ dày có thể khiến bạn trở nên chán ăn và gầy sút cân, lâu dần có thể gây suy nhược cơ thể.

Kế đến, nếu viêm loét dạ dày không được điều trị triệt để có thể dẫn đến một số biến chứng như:

 • Thủng dạ dày, xuất huyết tiêu hóa
 • Ung thư dạ dày sau teo niêm mạc dạ dày và chuyển sản ruột. Đây là bệnh ung thư phổ biến thứ 2 đối với nam giới, và đứng thứ 3 đối với nữ giới với tỷ lệ tử vong trong vòng 5 năm sau phát hiện lên tới 80%.

Phòng bệnh dễ hơn chữa bệnh

Hãy ghi nhớ các nguyên nhân gây bệnh viêm loét dạ dày để tránh xa: chế độ ăn uống không khoa học, các chất kích thích và căng thẳng thần kinh. Một vài gợi ý dưới đây được các bác sĩ tiêu hóa khuyến cáo để phòng tránh bệnh viêm loét dạ dày:

 • Khi ăn nhớ nhai kỹ, chậm rãi, không để quá bữa cũng không ăn quá no trong một bữa
 • Tránh ăn đồ ăn quá chua, quá cay
 • Không nằm ngay nhưng cũng không vận động mạnh hoặc làm việc ngay sau khi ăn
 • Hạn chế bia, rượu và thuốc lá
 • Duy trì tập luyện một môn thể thao và giữ tinh thần lạc quan trong cuộc sống
 • Để phòng tránh nhiễm vi khuẩn HP bạn cần giữ vệ sinh cơ thể, nơi ở, nhất là trước khi ăn uống vì nó có thể lây qua đường miệng từ người này sang người khác
 • Nếu bạn trên 50 tuổi thì nên đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm và làm xét nghiệm kiểm tra việc nhiễm HP để có thể phát hiện sớm bệnh viêm loét dạ dày

Làm thế nào để không còn viêm loét dạ dày?

Nếu bạn đang mắc căn bệnh này và có các triệu chứng khó chịu, bác sĩ sẽ ưu tiên việc giúp bạn loại bỏ các triệu chứng đau thượng vị bằng thuốc giảm tiết axit và giảm đầy bụng, ăn mau no bằng các thuốc kích thích co bóp để tiêu hóa ở dạ dày. Trong trường hợp bạn có nhiễm vi khuẩn HP thì sẽ phải dùng một đợt điều trị kháng sinh khoảng 7 -14 ngày theo phác đồ đã được xây dựng chuẩn. Tuy nhiên, các thuốc này có khá nhiều tác dụng phụ như: gây loãng xương, đầy bụng, khó tiêu, liệt dương… trong khi bệnh vẫn nhanh chóng tái phát sau khi bạn ngưng uống thuốc.

Cùng với đơn thuốc điều trị, bạn sẽ nhận được lời dặn dò của bác sĩ gần giống như nội dung của phần phòng tránh bệnh mà bạn vừa đọc ngay bên trên. Đừng coi thường những lời dặn dò này, nó cũng quan trọng như việc uống thuốc điều trị vậy.

Một tin tốt dành cho bạn là từ xa xưa những vị lương y đã có những bài thuốc riêng từ thảo dược hỗ trợ hiệu quả cho căn bệnh viêm loét dạ dày này. Một trong những bài thuốc đó đã được bào chế thành dạng viên nén tiện dụng theo công nghệ hiện đại, đăng ký dưới dạng thực phẩm chức năng có tên là Hoàn Nguyên Vị HP.

Sản phẩm Hoàn Nguyên Vị HP  an toàn, không tác dụng phụ. Rất đáng để bạn thử.

Sản phẩm tác động toàn diện lên nhiều nguyên nhân gây bệnh, vừa giúp hỗ trợ giải quyết nhanh triệu chứng bằng cách cân bằng lại sự tiết axit của dạ dày, lại vừa hỗ trợ giải quyết được nguyên nhân gốc rễ bởi tác dụng kích thích làm lành nhanh vết viêm, loét trên niêm mạc và chống stress.

(1) Cao dạ cẩm + khổ sâm: Giảm tiết axit nên làm giảm đau vốn gây ra bởi acid tác động lên thành dạ dày.
(2) Thảo đậu khấu, bồ công anh, khổ sâm: Kháng viêm nên làm giảm viêm dạ dày qua đó giảm triệu chứng đầy bụng, khó tiêu vốn và đau âm ỉ do chức năng dạ dày bị rối loạn.
(3) Cao bồ công anh: Chống stress
(4) Ức chế vi khuẩn H.P ở thể hoạt động do tạo môi trường không thích hợp cho sự hoạt động của HP.
(5) Thảo Đậu Khấu: Giảm đau chọn lọc nên không gây tác dụng phụ, đồng thời kết hợp với giảm tiết axit, làm giảm đau nhanh.

[ninja-popup ID=4560]▶ Click Đăng ký miễn phí ebook “Hướng dẫn ăn uống cho bệnh dạ dày” ◀[/ninja-popup]. Ebook sẽ được gửi vào email mà bạn đăng ký.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về bệnh viêm loét dạ dày hoặc chưa rõ về cách hỗ trợ điều trị  cho căn bệnh này, hãy gọi ngay tới tổng đài miễn phí 1800 6658 hoặc hotline 0984 190 861 để được tư vấn bởi các chuyên gia về bệnh dạ dày. Hoặc chỉ cần để lại SĐT trong form dưới đây, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn NGAY!

Nhập mã vào captcha

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 19/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=40 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 18/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=39 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 17/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=38 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 16/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=37 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 15/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=36 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Viêm hang vị dạ dày có nguy hiểm không?

Loet ta trang

Viêm hang vị dạ dày là bệnh dai dẳng, dễ tái phát. Nhiều người được chẩn đoán viêm hang vị và tỏ ra vô cùng lo lắng về bệnh tình của mình và cũng không ít bệnh nhân cho rằng bệnh không quá nguy hiểm, vẫn chung sống được với nó, thậm chí chẳng cần điều trị. Vậy viêm hang vị dạ dày có nguy hiểm không và người bệnh nên dành sự quan tâm tới bệnh như thế nào là hợp lý? Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn tự trả lời được câu hỏi trên.

Hang vị, với đặc điểm là vùng thấp nhất dạ dày, và phải tiếp xúc với axit, thức ăn lâu nhất, đây trở thành vị trí dễ bị tổn thương và cũng khó chữa lành nhất. Điều này giải thích tại sao viêm hang vị rất dễ tiến triển thành các biến chứng.

Loét tá tràng – biến chứng hay gặp nhất của viêm hang vị dạ dày

Tá tràng là phần ruột non nối liền với dạ dày. Khi hang vị dạ dày bị viêm, axit tiết ra nhiều hơn và lượng axit đi xuống tá tràng cũng nhiều hơn. Không giống như dạ dày có lớp chất nhày bảo vệ, niêm mạc tá tràng không có nhiều chất nhầy nên rất dễ bị loét khi tiếp xúc với axit.

Cứ 100 người bị viêm hang vị thì có tới 13 – 16 người bị biến chứng loét tá tràng, với các triệu chứng như đau thượng vịkhó tiêu nặng hơn khi viêm hang vị đơn thuần và người bệnh còn dễ gặp phải tình trạng xuất huyết tiêu hóa với biểu hiện nôn ra máu hoặc đi ngoài phân đen.

Loét tá tràng là biến chứng thường gặp nhất khi bị viêm hang vị

Hẹp môn vị – biến chứng phải cấp cứu của viêm hang vị

Môn vị là van nối giữa dạ dày và ruột non, giúp điều tiết việc chuyển những thức ăn đã trộn dịch tiêu hóa ở dạ dày xuống ruột non. Tình trạng viêm phù nề hang vị gây chèn ép vào phần môn vị khiến thức ăn khó hoặc không thể đi từ hang vị xuống ruột non. Thức ăn bị ứ lại lâu trên dạ dày có thể khiến dạ dày bị giãn to, đầy trướng và cơ thể không thể hấp thu được chất dinh dưỡng. Đau bụng và nôn là triệu chứng thường gặp nhất khi bị hẹp môn vị và có thể khiến người bệnh phải đi cấp cứu. Ngoài ra chán ăn và sụt cân cũng có thể gặp nếu người bệnh có biến chứng này.

Hẹp môn vị – biến chứng nguy hiểm của Viêm hang vị

Ung thư dạ dày – biến chứng nguy hiểm nhất của viêm hang vị

Ở Việt Nam, ung thư dạ dày là bệnh ung thư phổ biến thứ 2 đối với nam giới, và đứng thứ 3 đối với nữ giới. Bệnh có tỷ lệ tử vong trong vòng 5 năm phát hiện lên tới 80% và chủ yếu là do phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Theo các chuyên gia y tế, nếu được phát hiện sớm, ung thư dạ dày hoàn toàn có thể chữa khỏi, với tỷ lệ lên tới 97.1 – 100%. Do vậy hãy thăm khám thường xuyên và đặc biệt cần điều trị sớm nếu bạn đang mắc viêm hang vị để phòng tránh biến chứng ung thư dạ dày.

Những dấu hiệu gợi ý ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm:

 • Cảm giác chướng bụng, khó chịu vùng thượng vị
 • Cảm giác nóng rát hoặc trào ngược dịch vị
 • Sút cân, mệt mỏi
 • Đại tiện phân đen

Điều trị viêm hang vị như thế nào để tránh được biến chứng?

Cũng giống như điều trị viêm loét dạ dày nói chung, điều trị viêm hang vị bao gồm các biện pháp: diệt vi khuẩn H.P (nếu bị nhiễm), kiêng bia rượu và các thuốc gây hại dạ dày, dùng các thuốc làm giảm tiết axit.

Một điều quan trọng khác trong điều trị viêm hang vị là việc đẩy nhanh quá trình làm lành tổn thương viêm loét. Chỉ khi ổ viêm được lành lại hoàn toàn mới không còn nguy cơ tiến triển thành các biến chứng. Điều này cần được kiểm tra cẩn thận qua việc nội soi. Do vậy, sau điều trị dù bạn không còn triệu chứng nhưng vẫn cần đi kiểm tra lại để chắc chắn các vết viêm loét đã được làm lành.

Với ưu điểm an toàn, không tác dụng phụ và tác động toàn diện lên nhiều nguyên nhân gây bệnh, sản phẩm Hoàn Nguyên Vị HP vừa giúp hỗ trợ điều trị triệu chứng bằng cách cân bằng lại sự tiết axit của dạ dày, lại vừa hỗ trợ giải quyết được nguyên nhân gốc rễ bởi tác dụng kích thích làm lành nhanh vết viêm trên niêm mạc và chống stress.

Cơ chế độc đáo làm nên thành công của Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị HP

 

(1) Cao dạ cẩm + khổ sâm: Giảm tiết axit nên làm giảm đau vốn gây ra bởi acid tác động lên thành dạ dày.
(2) Thảo đậu khấu, bồ công anh, khổ sâm: Kháng viêm nên làm giảm viêm dạ dày qua đó giảm triệu chứng đầy bụng, khó tiêu vốn và đau âm ỉ do chức năng dạ dày bị rối loạn.
(3) Cao bồ công anh: Chống stress
(4) Ức chế vi khuẩn H.P ở thể hoạt động do tạo môi trường không thích hợp cho sự hoạt động của HP.
(5) Thảo Đậu Khấu: Giảm đau chọn lọc nên không gây tác dụng phụ, đồng thời kết hợp với giảm tiết axit, làm giảm đau nhanh.

[ninja-popup ID=4560]▶ Click Đăng ký nhận miễn phí ebook “Hướng dẫn ăn uống cho bệnh dạ dày” ◀[/ninja-popup]. Ebook sẽ được gửi vào email mà bạn đăng ký.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về bệnh viêm hang vị hoặc chưa rõ về cách hỗ trợ điều trị  cho căn bệnh này, hãy gọi ngay tới tổng đài miễn phí 1800 6658 hoặc hotline 0984 190 861 để được tư vấn bởi các chuyên gia về bệnh dạ dày. Hoặc chỉ cần để lại SĐT trong form dưới đây, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn NGAY!

Nhập mã vào captcha

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 14/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=35 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.