Monthly Archives: June 2017

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 13/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=34 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 12/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=33 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 11/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=32 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 10/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=31 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 09/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=30 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 08/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị.

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=29 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 07/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị.

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=28 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 06/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị.

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=27 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 05/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị.

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=26 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Hỗ trợ điều trị Viêm hang vị cần một giải pháp an toàn

thuoc-tay-trong-dieu-tri-viem-da-day

Viêm hang vị là nguyên nhân phổ biến nhất khiến mọi người bị đau bụng, khó tiêu phải đi khám bác sĩ và nội soi. Nhiều người bệnh thường than vãn bệnh viêm hang vị khó điều trị và hay tái phát. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng đa phần mọi người lại điều trị sai cách và không kiên trì theo hết liệu trình được chỉ dẫn. Làm đúng và kiên trì theo những chỉ dẫn dưới đây, chắc chắn bạn sẽ không còn phải lo lắng về căn bệnh viêm hang vị nữa.

Giảm nhanh triệu chứng? Có thể nhưng coi chừng tác dụng phụ!

Hai triệu chứng thường gặp nhất của bệnh viêm hang vị là đau thượng vịcảm giác đầy bụng, ăn mau no. Trong khi đau thượng vị là cảm giác đau quặn, đau nhói, âm ỉ hoặc nóng rát vùng thượng vị, thì đầy bụng, ăn mau no là cảm giác còn nhiều thức ăn trong dạ dày, nặng bụng xuất hiện trong và sau bữa ăn.

Các triệu chứng này hoàn toàn có thể giảm nhanh chóng chỉ với một vài viên thuốc.

 • Giảm nhanh đau thượng vị bằng các thuốc Tây y làm giảm tiết hoặc trung hòa axit. Coi chừng! Các thuốc này thường làm giảm tiết axit quá mức, khiến cho dạ dày không tiêu hóa được thức ăn, bụng bị đầy chướng, mệt mỏi, kém hấp thu, từ đó làm nặng thêm tình trạng bệnh.
 • Giảm cảm giác đầy bụng, ăn mau no với các thuốc làm tăng co bóp của dạ dày để tiêu hóa sơ bộ và tống thức ăn xuống ruột non. Coi chừng! Các loại thuốc trên đều là thuốc kê đơn, nếu bạn tự ý mua về dùng và lạm dụng thuốc, bạn có thể gặp phải tác dụng xấu trên tim mạch.

Thuốc tây điều trị Viêm hang vị tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ

Muốn giảm triệu chứng hoàn toàn, không tái phát phải đi từ gốc bệnh

Dễ hiểu rằng, nếu thuốc tác động trực tiếp vào triệu chứng bệnh thì triệu chứng sẽ hết rất nhanh nhưng nguyên nhân gây bệnh vẫn còn thì dừng thuốc cũng đồng nghĩa với với triệu chứng bệnh sẽ quay trở lại. Do vậy, để bệnh không tái phát thì ngăn chặn ngay từ nguyên nhân bệnh.

Các nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày, hang vị

Loại bỏ tác nhân gây viêm luôn là ưu tiên trong điều trị viêm hang vị. Kiêng bia rượu, ngừng dùng thuốc NSAID, diệt vi khuẩn H.P (nếu có) bằng kháng sinh là những biện pháp để cắt đứt các tác nhân gây viêm niêm mạc dạ dày.

Stress còn tồn tại ngày nào thì viêm khó lành ngày đấy. Những đợt căng thẳng, stress không những khiến tình trạng viêm nặng hơn mà nó còn khiến các triệu chứng của bạn xảy ra dữ dội hơn trong cơn stress. Người bệnh viêm hang vị thường được các bác sĩ khuyên duy trì một lối sống và làm việc tích cực, ít lo lắng, tập thể dục để ngăn ngừa các đợt stress xảy ra.

Phải mất rất nhiều thời gian viêm hang vị mới tự lành được. Do hang vị là nơi phải tiếp xúc lâu nhất với thức ăn và acid dạ dày nên khi vùng này bị viêm, sẽ rất lâu để vết viêm tự lành lại được. Để đẩy nhanh quá trình lành bệnh, điều cần thiết là phải sử dụng một số chất có khả năng kích thích làm lành nhanh vết viêm của niêm mạc dạ dày.

Hoàn Nguyên vị HP – hỗ trợ giảm triệu chứng, làm lành tổn thương hang vị

Nếu bạn không muốn phải uống nhiều loại một lúc, không muốn gặp phải tác dụng phụ, bạn nên chọn sử dụng sản phẩm Hoàn Nguyên Vị HP –sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh viêm dạ dày.

 • Cao dạ cẩm + khổ sâm: Giảm tiết axit nhưng không làm giảm tiết axit quá mức như các thuốc PPI nên ít gầy đầy bụng, khó tiêu.
 • Thảo đậu khấu, bồ công anh, khổ sâm: Kích thích niêm mạc hang vị nhanh lành vết viêm.
 • Bồ công anh: Chống stress.

Công thức kết hợp 4 vị thuốc đem lại sự hiệu quả vượt trội trong việc điều trị viêm hang vị

Không giống như phác đồhỗ trợ điều trị viêm hang vị theo tây y là ưu tiên dùng các thuốc chống tiết axit để giảm nhanh các triệu chứng. Hoàn Nguyên Vị HP tập trung nhiều hơn vào việc làm lành vết viêm hang vị là nguyên nhân gốc rễ gây ra các triệu chứng. Hoàn Nguyên Vị HP tuy không làm giảm nhanh các triệu chứng như tây y nhưng Hoàn Nguyên Vị HP làm giảm các triệu chứng bền vững, lâu dài hơn.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về bệnh viêm hang vị hoặc chưa rõ về cách hỗ trợ điều trị cho căn bệnh này, hãy gọi ngay tới tổng đài miễn phí 1800 6658 hoặc hotline 0984 190 861 để được tư vấn bởi các chuyên gia về bệnh dạ dày. Hoặc chỉ cần để lại SĐT trong form dưới đây, chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn NGAY!

Nhập mã vào captcha

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 04/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị.

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=25 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 03/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị.

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=24 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 02/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị.

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=23 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.

Viêm họng do trào ngược dạ dày – Biến chứng thường gặp nhất của trào ngược dạ dày

Viêm họng mãn tính do trào ngược dạ dày

Viêm họng do trào ngược dạ dày là hậu quả của việc axit và dịch tiêu hóa tràn từ dạ dày lên thực quản, họng. Đây là một trong các biến chứng của bệnh trào ngược dạ dày. Không biết viêm họng do trào ngược chính là nguyên nhân khiến người bệnh chỉ điều trị viêm họng đơn thuần nên bệnh không khỏi được dứt điểm mà tái đi tái lại nhiều lần.

Trào ngược dạ dày và biến chứng viêm họng do trào ngược dạ dày

Trào ngược dạ dày thực quản là bệnh tiêu hóa, xảy ra khi axit và dịch tiêu hóa không ở yên trong dạ dày mà dâng trào lên thực quản gây ra các triệu chứng: ợ nóng, ợ hơi, ợ trớ, đau tức ngực, đắng miệng, buồn nôn, nôn khi đánh răng…

Ngoài ra, bệnh còn gây ra một nhóm triệu chứng tại họng, thanh quản như: đau họng, ho kéo dài, nuốt vướng, nghẹn cổ, cảm giác có đờm ở cổ, khàn giọng, mất tiếng… Đây chính là biến chứng đầu tiên và thường gặp nhất của bệnh trào ngược dạ dày, xảy ra khi tế bào niêm mạc họng bị ăn mòn bởi axit, dịch tiêu hóa từ dạ dày tràn lên.

Viêm họng mãn tính do trào ngược dạ dày

Cứ 100 người đi khám tai mũi họng thì có tới 10 người được chẩn đoán là viêm họng do trào ngược.

Phân biệt viêm họng do trào ngược dạ dày và viêm họng do nguyên nhân khác

Với các triệu chứng tại họng rất giống nhau: đau họng, ho kéo dài, nuốt vướng… bệnh viêm họng do trào ngược rất khó phân biệt với viêm họng do các nguyên nhân khác.

Viêm họng do trào ngược dạ dày thường kéo dài do nguyên nhân gây bệnh không bị loại bỏ

Một vài thông tin dưới đây sẽ gợi ý cho bạn về bệnh viêm họng do trào ngược:

 • Bệnh thường kéo dài trên 3 tháng (trong khi viêm họng do vi khuẩn, virus thường là cấp tính, kéo dài khoảng 7 ngày)
 • Viêm họng do trào ngược ít gây sốt cao như khi bị nhiễm vi khuẩn, virus
 • Ngoài các triệu chứng tại họng, người bệnh có thể gặp thêm nhiều triệu chứng bệnh dạ dày khác như: đau thượng vị, ợ nóng, ơ hơi khi đói, ăn không tiêu, mau no, khàn giọng, hôi miệng…
 • Bệnh không giảm hoặc giảm ít khi sử dụng kháng sinh mà lại giảm khi dùng thuốc dạ dày

Giải quyết viêm họng trào ngược không dùng kháng sinh mà phải dùng sản phẩm giải quyết trào ngược

Nguyên nhân gây bệnh ban đầu không phải do vi khuẩn nên bạn không thể dùng kháng sinh để điều trị. Bệnh cũng sẽ không tự hết như khi bạn bị nhiễm virus mà buộc phải được điều trị sớm để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm hơn.

Giải quyết từ nguyên nhân – bệnh trào ngược dạ dày – là cách làm đẩy lùi bệnh viêm họng do trào ngược. Theo đó, để giảm viêm họng do trào ngược cần đồng thời (1) làm giảm tiết axit, (2) dịu thần kinh và (3) tăng cường chức năng tiêu hóa của dạ dày.

Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị là sản phẩm Đông y chuyên biệt đầu tiên cho người trào ngược dạ dày, giải quyết được đồng thời 3 nguyên tắc trên. Sản phẩm là sự kết hợp nhuần nhuyễn của 6 thành phần thuốc Nam: Loét mồm, Khôi tía, Cỏ lào, Khương hoàng, Tam thất nam và Cam thảo.
(1) Khôi tía và Cỏ lào: điều hòa việc tiết axit, nhanh liền vết viêm, loét Cam thảo: giảm stress, dịu thần kinh.
(2) Cam thảo: giảm stress, dịu thần kinh.
(3) Khương hoàng: tiêu thực, chống đầy bụng, khó tiêu do chức năng tiêu hóa kém.

Ưu điểm khi lựa chọn Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị là người bệnh trào ngược sẽ thấy các triệu chứng khó chịu được giảm dần trong khi vẫn ăn uống ngon miệng vì dạ dày vẫn tiết đủ axit cho nhu cầu tiêu hóa; tiêu hóa tốt, ngủ ngon giấc nhờ tinh thần bớt căng thẳng, không còn bị thức giấc nửa chừng vì các cơn trào ngược ban đêm.

Với hơn 200.000 bệnh nhân trên toàn quốc đang tin dùng sản phẩm, Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị tự hào là sản phẩm chuyên biệt cho người trào ngược đầu tiên nhận giải thưởng Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng do Cục tiêu chuẩn đo lường và Hiệp Hội thực phẩm chức năng trao thưởng.

Hãy xem các bệnh nhân trào ngược dưới đây đã khỏi bệnh như thế nào!!

Bạn bị viêm họng dai dẳng, bạn đang băn khoăn không biết liệu có phải do trào ngược dạ dày gây ra, bạn muốn giảm thiểu tình trạng bệnh để không ảnh hưởng đến cuộc sống. Hãy liên hệ NGAY với đội ngũ bác sỹ, dược sỹ chuyên khoa Tiêu Hóa của chúng tôi theo:

 • Tổng đài MIỄN PHÍ: 18006658 || Hotline: 0984 190 861
 • Hoặc để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại NGAY cho bạn!

Kết quả chương trình “Vì một Việt Nam không trào ngược” ngày 01/06/2017

Tang-5-ngay-dung-thu-web

Dành cho các khách hàng trúng thưởng

Chúng tôi sẽ gọi điện cho các khách hàng được nhận quà để xác nhận địa chỉ nhận quà chính xác. Tại Hà Nội khách hàng có thể đến nhận trực tiếp tại địa chỉ công ty hoặc nhận qua đường bưu điện.
Địa chỉ nhận quà tại công ty: Phòng Marketing – Tầng 6 – Công ty Cổ phần Đông Y Tuệ Đức – số 8/6 Vĩnh Phúc – Quận Ba Đình – Hà Nội. ĐT: 0969 49 1881 – 0963 558 458.

Nhận qua đường bưu điện:

 • Quà sẽ được gửi về địa chỉ nhận trong vòng 7 ngày làm việc tính từ ngày chúng tôi gọi điện thông báo kết quả.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển qua bưu điện.

Danh sách 36 khách hàng được trải nghiệm 05 ngày miễn phí Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị.

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi xin phép được ẩn đi 3 số cuối điện thoại của khách hàng.

Hướng dẫn tra cứu: Quý khách hàng vui lòng điền Số điện thoại hoặc Họ và tên vào ô Search ở dưới.

[table id=22 /]

Mọi thắc mắc về chương trình, Quý khách hàng vui lòng gọi số tổng đài 1800 6658, hotline (24/7) 0984 190 861.