Bệnh nhân làm việc theo ca tối (19h -7h) thì uống Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị vào thời điểm nào?

  • -
  • Oct 09 ,2015
Bệnh nhân làm việc theo ca tối (19h -7h) thì uống Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị vào thời điểm nào?
Đánh giá bài viết!