Con tôi 2 tuổi, biếng ăn và lười cả uống sữa, cháu hay bị nôn nữa. Cháu có thể dùng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị được không?

  • -
  • Dec 25 ,2015
Con tôi 2 tuổi, biếng ăn và lười cả uống sữa, cháu hay bị nôn nữa. Cháu có thể dùng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị được không?
Đánh giá bài viết!