Dùng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị cách nhật (quên liều, chưa mua kịp…) thì có gây ảnh hưởng gì không?

  • -
  • Oct 09 ,2015
Dùng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị cách nhật (quên liều, chưa mua kịp…) thì có gây ảnh hưởng gì không?
Đánh giá bài viết!