Khi điều trị bằng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị thì có uống kèm với thuốc Tây để điều trị không?

  • -
  • Oct 09 ,2015
Khi điều trị bằng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị thì có uống kèm với thuốc Tây để điều trị không?
Đánh giá bài viết!