Khi dùng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị thì có uống kèm với thuốc Tây điều trị trào ngược được không?

  • -
  • Dec 25 ,2015
Khi dùng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị thì có uống kèm với thuốc Tây điều trị trào ngược được không?
Đánh giá bài viết!