Sản phẩm này là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc, thì uống có tác dụng không?

  • -
  • Oct 09 ,2015
Sản phẩm này là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc, thì uống có tác dụng không?
Đánh giá bài viết!