Tôi bị trào ngược dạ dày và được nhà thuốc hướng dẫn uống Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị 2 viên buổi sáng trước ăn sáng và 2 viên buổi tối trước khi ngủ nhưng tôi làm việc theo ca, từ 7h tối tới 7h sáng. Như vậy tôi có uống được Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị không và uống vào lúc nào?

  • -
  • Dec 25 ,2015
Tôi bị trào ngược dạ dày và được nhà thuốc hướng dẫn uống Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị 2 viên buổi sáng trước ăn sáng và 2 viên buổi tối trước khi ngủ nhưng tôi làm việc theo ca, từ 7h tối tới 7h sáng. Như vậy tôi có uống được Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị không và uống vào lúc nào?
Đánh giá bài viết!