Tôi dùng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị nhưng có hôm quên hết thuốc chưa kịp mua, có hôm quên uống. Cho tôi hỏi như vậy có gây ảnh hưởng gì không?

  • -
  • Dec 25 ,2015
Tôi dùng Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị nhưng có hôm quên hết thuốc chưa kịp mua, có hôm quên uống. Cho tôi hỏi như vậy có gây ảnh hưởng gì không?
Đánh giá bài viết!