Tôi uống Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị được 3 ngày thì thấy bị sôi bụng và đi ngoài nhiều hơn. Xin hỏi như vậy có sao không, tôi có nên uống tiếp không?

  • -
  • Dec 25 ,2015
Tôi uống Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị được 3 ngày thì thấy bị sôi bụng và đi ngoài nhiều hơn. Xin hỏi như vậy có sao không, tôi có nên uống tiếp không?
Đánh giá bài viết!