Tôi uống Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị nhưng lại thấy bị ợ nhiều hơn? Xin giải thích giúp tôi.

  • -
  • Dec 25 ,2015
Tôi uống Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị nhưng lại thấy bị ợ nhiều hơn? Xin giải thích giúp tôi.
Đánh giá bài viết!