Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị có gây tăng triệu chứng đi ngoài không (VD: sôi bụng, đi lỏng…)?

  • -
  • Oct 09 ,2015
Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị có gây tăng triệu chứng đi ngoài không (VD: sôi bụng, đi lỏng…)?
Đánh giá bài viết!