Giải Vật lí 10 Bài 10: Ba định luật Niu-tơn

Video Giải Bài 15 trang 65 Vật lí 10

Bài 15 trang 65 Vật lí 10: Hãy chỉ ra cặp “lực và phản lực” trong các tình huống sau:

a. Ô tô đâm vào thanh chắn đường;

b. Thủ môn bắt bóng;

c. Gió đập vào cánh cửa.

Lời giải:

a.

– Lực tác dụng là lực do ô tô gây ra tác dụng vào thanh chắn đường.

– Phản lực là lực của thanh chắn đường tác dụng vào ô tô.

b.

– Lực tác dụng là lực của thủ môn tác dụng vào quả bóng.

– Phản lực là lực của quả bóng tác dụng vào tay thủ môn.

c.

– Lực tác dụng là lực của gió tác dụng vào cánh cửa.

– Phản lực là lực của cánh cửa tác dụng vào gió.

Xem thêm lời giải bài tập Vật lí lớp 10 hay, chi tiết khác:

Câu hỏi C1 trang 60 Vật lí 10: Tại sao xe đạp chạy thêm được một quãng đường nữa mặc dù ta đã ngừng đạp…

Câu hỏi C2 trang 61 Vật lí 10: Cho hai vật chịu tác dụng của những lực có độ lớn bằng nhau. Hãy vận dụng định luật II Niu-tơn để suy ra rằng…

Câu hỏi C3 trang 61 Vật lí 10: Tại sao máy bay phải chạy một quãng đường dài trên đường băng mới cất cánh được…

Câu hỏi C4 trang 62 Vật lí 10: Hãy giải thích tại sao ở cùng một nơi ta luôn có…

Tham Khảo Thêm:  Số oxi hoá của nguyên tố nitơ trong những hợp chất : NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2,N2O – Đại Học Đông Đô Hà Nội

Câu hỏi C5 trang 63 Vật lí 10: Hãy vận dụng định luật III Niu-tơn vào ví dụ dùng búa đóng đinh vào một khúc gỗ…

Bài 1 trang 64 Vật lí 10: Phát biểu định luật I Niu-tơn. Quán tính là gì…

Bài 2 trang 64 Vật lí 10: Phát biểu và viết hệ thức của định luật II Niu-tơn…

Bài 3 trang 64 Vật lí 10: Nêu định nghĩa và các tính chất của khối lượng…

Bài 4 trang 64 Vật lí 10: Trọng lượng của một vật là gì? Viết công thức của trọng lực tác dụng lên một vật…

Bài 5 trang 64 Vật lí 10: Phát biểu và viết hệ thức của định luật III Niu-tơn…

Bài 6 trang 64 Vật lí 10: Nêu những đặc điểm của cặp “lực và phản lực” trong tương tác giữa hai vật…

Bài 7 trang 65 Vật lí 10: Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó bị mất đi thì…

Bài 8 trang 65 Vật lí 10: Câu nào đúng: A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì mọi vật phải đứng yên…

Bài 9 trang 65 Vật lí 10: Một vật đang nằm yên trên mặt bàn nằm ngang. Tại sao có thể khẳng định rằng bàn đã tác dụng một lực lên nó…

Bài 10 trang 65 Vật lí 10: Trong các cách viết hệ thức của định luật II Niu-tơn sau đây, cách viết nào đúng…

Bài 11 trang 65 Vật lí 10: Một vật có khối lượng 8,0 kg trượt xuống một mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0 m/s2. Lực gây ra gia tốc…

Tham Khảo Thêm:  Ý nghĩa của văn chương - Hoàn cảnh sáng tác, Dàn ý phân tích tác phẩm

Bài 12 trang 65 Vật lí 10: Một quả bóng, khối lượng 0,50 kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250 N…

Bài 13 trang 65 Vật lí 10: Trong một tai nạn giao thông, một ô tô tải đâm vào một ô tô con đang chạy ngược chiều. Ô tô nào chịu lực lớn hơn…

Bài 14 trang 65 Vật lí 10: Để xách một túi đựng thức ăn, một người tác dụng vào túi một lực bằng 40 N hướng lên trên…

By admin