Cách dùng cấu trúc by the time trong tiếng Anh

Bên cạnh các thành phần chính trong câu như chủ ngữ, vị ngữ, ngữ pháp tiếng Anh còn có thêm các trạng từ chỉ thời gian, các liên từ nối,… để giúp câu văn rõ nghĩa và cụ thể hơn. Trong số đó, cấu trúc by the time là một liên từ chỉ thời gian được sử dụng nhiều nhất cả trong văn nói và văn viết. Vậy cách sử dụng cấu trúc này là gì? Sự khác nhau giữa by the time và một số liên từ chỉ thời gian khác như thế nào? Hãy cùng Step Up tìm hiểu chi tiết cấu trúc by the time ngay sau đây nhé.

1. Cấu trúc by the time và cách sử dụng

Cấu trúc by the time là một liên từ chỉ thời gian mang ý nghĩa là “khi mà…; vào lúc…; vào khoảng thời gian…; vào thời điểm;…”. Chúng ta sử dụng cấu trúc này để bổ sung trạng ngữ chỉ thời gian cho mệnh đề chính và làm rõ nghĩa trong câu.

Trong tiếng Anh, cấu trúc by the time được sử dụng phổ biến ở thì hiện tại thì quá khứ. Cụ thể như sau:

Cấu trúc by the time trong thì hiện tại

Cấu trúc by the time được dùng ở thì hiện tại đơn nhằm diễn tả dự đoán liên hệ về thời gian của 2 hành động, sự việc diễn ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc:

 • Với động từ tobe

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will + V-inf

By the time + S1 + am/is/are +…., S2 + will have + V-ed/PII

 • Với động từ thường

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will + V-inf

By the time + S1 + V(s/es), S2 + will have + V-ed/PII

Ví dụ:

 • By the time you receive this call, I will be in Ho Chi Minh city. (Khi bạn nhận được cuộc gọi này thì tôi đã ở thành phố Hồ Chí Minh)
 • By the time Min is 18, she will receive a special gift from her parents. (Khi Min tròn 18 tuổi, cô ấy sẽ nhận được 1 món quà đặc biệt từ bố mẹ của mình.)
Tham Khảo Thêm:  [2021]Công thức tính C% (nồng độ phần trăm) theo khối lượng và thể tích

Cấu trúc by the time trong thì quá khứ

Trong thì quá khứ đơn, cấu trúc by the time được dùng để nhấn mạnh một hành động trong quá khứ xảy ra thì đã có một hành động khác xảy ra trước đó.

Cấu trúc:

 • Với động từ tobe

By the time + S1 + was/were +…., S2 + had + V(ed/ PII)

 • Với động từ thường

By the time + S1 + V1(ed/PI), S2 + had + V(ed/PII)

Ví dụ:

 • By the time I arrived, they had already closed. (Vào lúc tôi đến thì họ vừa đóng cửa.)
 • By the time I was very tired, I had finished that project. (Tôi đã rất mệt mỏi khi tôi hoàn thành dự án đó.)

2. Phân biệt cấu trúc by the time với when/until

Ngoài cấu trúc by the time chúng ta còn có thể sử dụng nhiều liên từ trong tiếng Anh chỉ thời gian khác. Tuy nhiên mỗi cấu trúc đều có cách dùng cũng như mục đích nhấn mạnh khác nhau. Hãy cùng Step Up phân biệt by the time và một số liên từ phổ biến như when/until để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của chúng nhé.

Cấu trúc by the time và when

Mặc dù đều mang nghĩa là “khi, vào thời điểm,…”, nhưng khi được sử dụng trong câu thì by the timewhen lại thể hiện mức độ, mục đích nhấn mạnh khác nhau. Cụ thể:

Cấu trúc by the time được dùng để nhấn mạnh mức độ chính xác về mốc thời gian, thời điểm xảy ra sự việc.

Tham Khảo Thêm:  Tam tai là gì? Ý nghĩa của tam tai đối với số mệnh con người

When nhấn mạnh về nội dung của hành động tại thời điểm nói, thời gian ở đây mang tính chung chung, trong 1 đoạn, 1 khoảng thời gian dài.

Ví dụ:

 • By the time I went to Mai’s home, she had gone to bed. (Khi tôi đến nhà Mai thì cô ấy đã đi ngủ rồi.)
 • When I was a child, I often went fishing with my father. (Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi thường xuyên đi câu cá cùng bố.)

Cấu trúc by the time và until

Cấu trúc by the timeuntil trong tiếng Anh đều mang nghĩa là cho đến khi, nhưng cách sử dụng của chúng lại khác nhau:

– By the time thể hiện một hành động, sự việc sẽ kết thúc khi có một hành động, sự việc khác bắt đầu.

– Until được dùng để diễn tả một hành động, sự việc chỉ diễn ra khi có một hành động, sự việc khác diễn ra tại cùng thời điểm đó.

Ví dụ:

 • They will have finished this assignment by the time the manager comes. (Họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ này khi quản lý đến.)
 • They can’t finish this assignment until the manager comes. (Họ không thể hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi quản lý đến.)

3. Bài tập cấu trúc by the time

Hãy cùng kiểm tra lại kiến thức về cấu trúc by the time vừa học ở trên qua một số bài tập ngay sau nhé!

Bài tập: Chọn đáp án đúng cho các câu sau.

Tham Khảo Thêm:  Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho?

1. By the time Luna ______ her studies, she ______ in Hanoi for 4 years.

A.finished – had been B. finished – has been C. finishes – had been D. finished – will have been

2. By the time I arrived home, my sister (leave)________.

A. left B. had left C. leaves D. will have left

3. By the time she gets home, her daughter _____ in bed.

A. will be B. am being C. am D.would be

4. _____ 2020, I will have been working for K.M company for 10 years.

A. By the time B. When C. In D. By

5. By the time the director ______ to the office, you will have completed this assignment.

A. will come B. came C. has come D. comes

Đáp án:

 1. A
 2. B
 3. A
 4. A
 5. D

Trên đây là bài viết chia sẻ kiến thức chi tiết nhất về cấu trúc by the time. Hy vọng qua bài viết bạn đọc đã có thể tự tin sử dụng by the time cũng như các từ chỉ thời gian như when và until trong giao tiếp và bài thi tiếng Anh của mình. Đừng quên đón chờ những chia sẻ hữu ích tiếp theo từ Step Up nhé. Chúc bạn học tập tốt!

Comments

comments

By admin