Câu hỏi: Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. K2HPO4.

B. NaHCO3

C. NaHSO4

D. KCl

Đáp án đúng D.

Chất là muối trung hòa trong các đáp án là KCl, muối trung hòa là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại, ví dụ như Na2SO4, Na2CO3, CaCO3.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Ví dụ: NaHSO4; NaHCO3; Ca(HCO3)2

Muối trung hòa là muối mà trong gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Ví dụ: Na2SO4; Na2CO3; CaCO3.

Muối axit là muối mà trong gốc axit còn nguyên tử hiđro chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại.

Tên muối trung hoà = Tên kim loại + tên gốc axit + (ua, at, it)

Ví dụ: MgSO4: magie sunfat

Na2CO3: natri cacbonat

Gọi kèm theo hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị:

Fe(NO3)3: sắt (III) nitrat

Tính chất hoá học của muối

– Muối phản ứng với kim loại: Kim loại mạnh đẩy được kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối

Điều kiện: kim loại đứng trước không pư với nước(khác Na, K, Ba)

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

– Muối + axit: tạo thành muối mới và axit mới:

Điều kiện: sản phẩm có kết tủa hoặc chất khí

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓+ 2HCl

CaCO3 + 2HCl → CaCl2↓ + CO2↑ + H2O

– Muối + với muối: dd muối + dd muối → 2 muối mới

Tham Khảo Thêm:  Top Các Ngành Khối C Dễ Kiếm Việc Làm Nhất Hiện Nay Và Trong Tương Lai

ĐK: sản phẩm có kết tủa.

NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓

– Muối + dd bazơ: tạo thành bazơ mới và muối mới:

Điều kiện: sản phẩm có kết tủa

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

3Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 → 3BaSO4 + 2Fe(OH)3 ↓

– Một số phản ứng riêng:

FeCl3 + KI → FeCl2 + KCl + ½ I2

2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O → 2Fe(OH)3↓ + 3CO2↑ + 6NaCl

FeCO3 + 4HNO3 đặc → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O

Mọi người cùng hỏi:

Câu hỏi 1: Muối trung hòa là gì?

Trả lời: Muối trung hòa là một loại muối được tạo ra từ quá trình trung hòa giữa một axit với một bazơ. Trong quá trình này, phản ứng trao đổi xảy ra để tạo ra một muối và nước. Muối trung hòa thường không có tính axit hoặc bazơ mạnh, mà là một chất trung hòa về pH.

Câu hỏi 2: Ví dụ về muối trung hòa là gì?

Trả lời: Một ví dụ về muối trung hòa là muối natri clorua (NaCl), còn gọi là muối ăn. Muối natri clorua được tạo ra bằng cách trung hòa axit clohydric (HCl) với bazơ natri hydroxit (NaOH):

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Trong ví dụ này, phản ứng trung hòa giữa HCl (axit) và NaOH (bazơ) tạo ra muối natri clorua (NaCl) và nước (H2O).

Câu hỏi 3: Muối trung hòa có tính chất gì?

Trả lời: Muối trung hòa thường không có tính axit hoặc bazơ mạnh. Nó có khả năng tạo ra dung dịch có pH trung tính (gần 7). Tùy thuộc vào các cation và anion tạo nên muối, một số muối trung hòa có thể có tính chất về hương vị, màu sắc và hòa tan khác nhau.

Tham Khảo Thêm:  Ví dụ về thì hiện tại đơn theo từng cách sử dụng dễ hiểu nhất

Câu hỏi 4: Muối trung hòa có ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày không?

Trả lời: Có, muối trung hòa có nhiều ứng dụng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ:

  • Muối ăn: Muối trung hòa như muối natri clorua (NaCl) được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm để cải thiện hương vị.
  • Thuốc và y tế: Một số muối trung hòa có ứng dụng trong lĩnh vực y tế, chẳng hạn như muối kali clorua (KCl) được sử dụng để bổ sung khoáng chất cho cơ thể.
  • Công nghiệp: Một số muối trung hòa được sử dụng trong các quá trình công nghiệp, chẳng hạn như muối sắt amon sunfat (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O) được sử dụng trong xử lý nước và sản xuất thuốc nhuộm.

By admin