Trang 93. Đường sức điện 3.1 Định nghĩa đường sức điệnĐường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cường độ điện trường tại điểm đó.

3.2 Các đặc điểm của đường sức điện

– Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điện và chỉ có một mà thơi. – Đường sức điện là những đường có hướng.- Đường sức điện của điện trường tĩnh điện là đường khơng khép kín. Nó đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.- Ta qui ước: nơi nào điện trường lớn thì các đường sức điện mau, nơi nào điện trường nhỏ thì các đường sức điện thưa.

3.3 Điện trường đều

Điện trường đều là điện trường mà vectơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn; đường sức điện là những đường thẳng song song cách đều.Bài 4 : Công Của Lực Điện 1. Công của lực điện trong điện trường đềuCông của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường đều từ M đến N là AMN= q.E.d, khơng phụ thuộc vào hình dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu M và điểm cuối N của đường đi: AMN= q.E.d2. Công của lực điện trong sự di chuyển của điện tích trong điện trường bất kì.Cơng của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích q từ một điểm M đến một điểm N trong một điện trường bất kì cũng khơng phụ thuộc hình dạng đường đi từ M đến Nmà chỉ phụ thuộc vào vị trí của M và N.3. Thế năng của một điện tích trong điện trường 3.1 Khái niệm về thế năng của một điện tích trong điện trường.Thế năng của một điện tích q trong điện trường đặc trưng cho khả năng sinh cơng của điện trường khi đặt điện tích q tại điểm mà ta xét trong điện trường.WM= AM∞= q.E.d 3.2 Sự phụ thuộc của thế năng vào điện tích qThế năng của điện tích tại M tỉ lệ thuận với q: WM= AM∞= VMq Trong đó VMlà một hệ số tỉ lệ.3.3 Cơng của lực điện và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.Khi một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong một điện trường thì cơng mà lực điện tác dụng lên điện tích đó sinh ra sẽ bằng độ giảm thế năng của điện tích qtrong điện trường. AMN= WM- WNTrang 10Bài 5 : Điện Thế. Hiệu Điện Thế 1. Điện thếĐiện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng riêng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Nó được xác định bằngthương số của công của lực điện tác dụng lên q khi q di chuyển từ M ra vô cực và độlớn của q.M MA Vq∞= Đơn vị điện thế là vơn, kí hiệu: V2. Hiệu Điện Thế 2.1 Định nghĩa

Tham Khảo Thêm:  Nước Đức với nhiều cái tên

By admin