Câu 1: Phần đất liền Châu Á tiếp giáp châu lục nào sau đây?

A. Châu Âu. B. Châu Mĩ. C. Châu Đại Dương. D. Châu Nam Cực

Câu 2: Phần đất liền châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau dây?

A. Thái Bình Dương. B. Bắc Băng Dương. C. Đại Tây Dương. D. Ấn Độ Dương.

Câu 3: Nước nào sau đây có diện tích lớn nhất ở Châu Á?

A. A-rập-xê-út B. Trung Quốc C. Ấn Độ D. Pa-ki-xtan

Câu 4: Ở Việt Nam, vào mùa đông khu vực chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông Bắc là:

A. Miền Bắc B. Miền Trung C. Miền Nam D. Cả ba miền.

Câu 5: Lúa gạo là cây trồng quan trọng nhất của khu vực có kiểu khí hậu:

A. Ôn đới lục địa B. Ôn đới hải dương C. Nhiệt đới gió mùa D. Nhiệt đới khô.

Câu 6: Những nước nào sau đây sản xuất nhiều lương thực nhất thế giới?

A. Thái Lan, Việt Nam B. Trung Quốc, Ấn Độ C. Nga, Mông Cổ D. Nhật Bản, Ma-lai

Câu 7: Khu vực Tây Nam Á nằm trong đới hay kiểu đới khí hậu nào?

A. Nhiệt đới khô B. Cận nhiệt C. Ôn đới D. Nhiệt đới gió mùa.

Câu 8: Ở Tây Nam Á, dân cư quốc gia nào không phải là tín đồ Hồi giáo?

A. Ác-mê-ni-a B. I-xra-en C. Síp D. I-ran.

Câu 9: Khu vực Nam Á được chia thành mấy miền địa hình khác nhau:

Tham Khảo Thêm:  Học phí ILA là bao nhiêu? Cập nhật bảng giá các khóa học

A. 2 miền B. 3 miền C. 4 miền D. 5 miền.

Câu 10: Ranh giới giữa Nam Á và Trung Á là dãy núi:

A. Gát Tây B. Gát Đông C. Hy-ma-lay-a D. Cap-ca.

Câu 11: Nước nào sau đây không nằm trong vùng lãnh thổ Đông Á?

A. Trung Quốc B.Triều Tiên C. Việt Nam D. Đài Loan.

Câu 12: Khí hậu phía Tây khu vực Đông Á là khí hậu

A. nhiệt đới B. ôn đới C. cận nhiệt lục địa D. nhiệt đới gió mùa.

Câu 13: Nguồn dầu mỏ và khí đốt của Châu Á tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

A. Bắc Á B. Đông Nam Á C. Nam Á D. Tây Nam Á.

Câu 14: Khí hậu Chấu Á phân thành những đới cơ bản:

A. 2 đới B. 3 đới C. 5 đới D. 11 đới.

Câu 15: Khu vực Đông Nam Á thuộc kiểu khí hậu:

A. Nhiệt đới gió mùa B. Ôn đới hải dương C. Ôn đới lục địa D. Khí hậu xích đạo.

Câu 16: Khu vực không có mạng lưới sông ngòi dày đặc là:

A. Nam Á B. Đông Nam Á C. Đông Á D. Tây Nam Á.

Câu 17: Quốc gia nào sau đây không được coi là nước công nghiệp mới?

A. Hàn Quốc B. Braxin C. Thái Lan D. Xing-ga-po.

Câu 18: Nước nào đã sớm đạt được nền công nghiệp trình độ cao nhất ở Châu Á?

A. Hàn Quốc B. Nhật Bản C. Xing-ga-po D. Ấn Độ.

Tham Khảo Thêm:  8 biểu hiện của người đang có một cuộc đời hạnh phúc

Câu 19: Nước sông khu vực Tây Nam Á được cung cấp từ

A. nước mưa B. nước ngầm C. nước ngấm ra từ trong núi D. nước băng tuyết tan

Câu 20: Khu vực Tây Nam Á nằm trong đới hay kiểu đới khí hậu nào?

A. Ôn đới B. Nhiệt đới gió mùa C. Nhiệt đới khô D. Cận nhiệt

Câu 21: Loại gió ảnh hưởng sâu sắc đến sản xuất nông nghiệp khu vực Nam Á là:

A. Tín phong Đông Bắc B. Gió mùa Tây Nam C. Gió Đông Nam D. Gió mùa Đông Bắc.

Câu 22: Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Nam Á là:

A. Nê-pan B. Xri-lan-ca C. Băng-la-đét D. Ấn Độ.

Câu 23: Kiểu cảnh quan ở phần phía Tây khu vực Đông Á không có là:

A. Thảo nguyên khô B. Hoang mạc C. Bán hoang mạc D. Rừng lá rộng.

Câu 24: Con sông nào là ranh giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Nga?

A. Sông Ấn B. Trường Giang C. A Mua D. Hoàng Hà.

By admin