Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào

Bài 1 trang 97 KHTN lớp 6:Đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể sống là

A. Mô B. Tế bào C. Cơ quan D. Hệ cơ quan

Lời giải:

Đáp án B

– Đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể sống là tế bào.

– Mô, cơ quan, hệ cơ quan chỉ có ở các cơ thể đa bào, không có ở các cơ thể đơn bào.

Xem thêm các bài giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn khác:

 • Mở đầu trang 94 KHTN lớp 6: Ở cơ thể đơn bào, mỗi tế bào là một cơ thể ….

 • Câu hỏi thảo luận 1 trang 94 KHTN lớp 6: Quan sát hình 20.1, 20.2 và trả lời các câu hỏi: Hãy cho biết mối quan hệ ….

 • Câu hỏi thảo luận 2 trang 94 KHTN lớp 6: Quan sát hình 20.1, 20.2 và trả lời các câu hỏi: Nhận xét về hình dạng và cấu tạo tế bào ….

 • Câu hỏi thảo luận 3 trang 94 KHTN lớp 6: Quan sát hình 20.1, 20.2 và trả lời các câu hỏi: Hãy dự đoán chức năng của các tế bào ….

 • Câu hỏi thảo luận 4 trang 95 KHTN lớp 6: Quan sát hình 20.3a và cho biết lá cây được cấu tạo từ ….

 • Câu hỏi thảo luận 5 trang 95 KHTN lớp 6: Quan sát hình 20.3b và cho biết dạ dày được cấu tạo từ ….

 • Câu hỏi thảo luận 6 trang 95 KHTN lớp 6: Mô và cơ quan có mối liên hệ với nhau như thế nào ….

 • Câu hỏi thảo luận 7 trang 96 KHTN lớp 6: Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi: Cho biết các hệ cơ quan ….

 • Câu hỏi thảo luận 8 trang 96 KHTN lớp 6: Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi: Gọi tên các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi ….

 • Câu hỏi thảo luận 9 trang 96 KHTN lớp 6: Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi: Nêu chức năng ….

 • Câu hỏi thảo luận 10 trang 96 KHTN lớp 6: Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi: Hãy kể tên một số cơ quan ….

 • Câu hỏi thảo luận 11 trang 96 KHTN lớp 6: Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi: Ở người có những hệ cơ ….

 • Câu hỏi thảo luận 12 trang 96 KHTN lớp 6: Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cơ thể ….

 • Luyện tập 1 trang 94 KHTN lớp 6: Cơ thể người được cấu tạo từ những loại mô nào ….

 • Luyện tập 2 trang 95 KHTN lớp 6: Hãy kể tên một số cơ quan trong cơ thể và cho biết ….

 • Luyện tập 3 trang 96 KHTN lớp 6: Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ ….

 • Vận dụng trang 97 KHTN lớp 6: Nêu tên các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào ….

 • Bài 2 trang 97 KHTN lớp 6: Trong cơ thể đa bào, tập hợp các tế bào giống nhau ….

 • Bài 3 trang 97 KHTN lớp 6: Kể tên các cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người và cho biết ….

 • Bài 4 trang 97 KHTN lớp 6: Khi em tập thể dục, những cơ quan và hệ cơ quan nào ….

Tham Khảo Thêm:  Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra…

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

By admin