HOC24

Lớp học Học bài Hỏi bài Giải bài tập Đề thi ĐGNL Khóa học Tin tức Cuộc thi vui

 • Tìm kiếm câu trả lời Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của bạn

Đóng Đăng nhập Đăng ký

Lớp học

 • Lớp 12
 • Lớp 11
 • Lớp 10
 • Lớp 9
 • Lớp 8
 • Lớp 7
 • Lớp 6
 • Lớp 5
 • Lớp 4
 • Lớp 3
 • Lớp 2
 • Lớp 1

Môn học

 • Toán
 • Vật lý
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Ngữ văn
 • Tiếng anh
 • Lịch sử
 • Địa lý
 • Tin học
 • Công nghệ
 • Giáo dục công dân
 • Tiếng anh thí điểm
 • Đạo đức
 • Tự nhiên và xã hội
 • Khoa học
 • Lịch sử và Địa lý
 • Tiếng việt
 • Khoa học tự nhiên
 • Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
 • Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Chủ đề / Chương

Bài học

HOC24

Khách vãng lai Đăng nhập Đăng ký Khám phá Hỏi đáp Khóa học Đề thi Tin tức Cuộc thi vui

Khối lớp

 • Lớp 12
 • Lớp 11
 • Lớp 10
 • Lớp 9
 • Lớp 8
 • Lớp 7
 • Lớp 6
 • Lớp 5
 • Lớp 4
 • Lớp 3
 • Lớp 2
 • Lớp 1

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM Chọn lớp: Tất cả Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Chọn môn: Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Tiếng anh thí điểm Đạo đức Tự nhiên và xã hội Khoa học Lịch sử và Địa lý Tiếng việt Khoa học tự nhiên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Âm nhạc Mỹ thuật Chủ đề: Tất cả Tạo câu hỏi Hủy

Câu hỏi

Hủy Xác nhận phù hợp

 • Nguyễn Hoàng Nam

22 tháng 3 2017 lúc 10:30

Liên kết trong phân tử HF, HCl, HBr, HI, H2O đều là

A. liên kết ion.

B. liên kết cộng hóa trị có cực.

C. liên kết cộng hóa trị không cực.

D. liên kết đôi.

Lớp 10 Hóa học 1 1 Gửi Hủy

 • Ngô Quang Sinh

22 tháng 3 2017 lúc 10:31

Đáp án B.

Các nguyên tố F, Cl, Br, I, O đều có độ âm điện lớn hơn nhiều so với H, nên liên kết tạo thành là liên kết cộng hóa trị phân cực.

Đúng 1 Bình luận (0) Các câu hỏi tương tự

 • Tiểu Z

8 tháng 8 2021 lúc 17:16 1.Phân tử nào có liên kết cộng hóa trị không cực ?A. HCl. B. Cl2. C. NH3. D. H2O.2.Liên kết cộng hóa trị có cực tạo thành giữa hai nguyên tửA. phi kim khác nhau. B. cùng một phi kim điển hình.C. phi kim mạnh và kim loại mạnh. D. kim loại và kim loại. Đọc tiếp

1.Phân tử nào có liên kết cộng hóa trị không cực ?

A. HCl. B. Cl2. C. NH3. D. H2O.

Tham Khảo Thêm:  Dịch vụ là gì? Vai trò của ngành dịch vụ đối với nền kinh tế

2.Liên kết cộng hóa trị có cực tạo thành giữa hai nguyên tử

A. phi kim khác nhau. B. cùng một phi kim điển hình.

C. phi kim mạnh và kim loại mạnh. D. kim loại và kim loại.

Xem chi tiết Lớp 10 Hóa học 1 0

 • Nguyễn Hoàng Nam

11 tháng 11 2019 lúc 16:47

Thế nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực, liên kết cộng hóa trị có cực. Cho thí dụ minh họa.

Xem chi tiết Lớp 10 Hóa học 1 0

 • Liên Phương

14 tháng 12 2021 lúc 21:16

Trong một phân tử giá trị hiệu độ âm điện (từ 0,4 đến< 1,7) là liên kết: A. Cộng hóa trị B. Cộng hóa trị có cực C. Cộng hóa trị không cực D. Ion

Xem chi tiết Lớp 10 Hóa học 3 0

 • Nguyễn Hoàng Nam

24 tháng 5 2018 lúc 17:24

Trình bày sự giống nhau và khác nhau của 3 loại liên kết : Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không có cực và liên kết cộng hóa trị có cực.

Xem chi tiết Lớp 10 Hóa học 1 0

 • Trâm Nguyễn

15 tháng 12 2021 lúc 21:46 Câu 11: Hợp chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị? A. HCl. B. MgO. C. NaCl. D. K2O. Câu 12: Chất nào sau đây có liên cộng hóa trị không phân cực? A. HCl. B. NH3. C. Cl2. D. H2O. Câu 13: Chất nào sau đây có liên cộng hóa trị phân cực? A. O2. B. NH3. C. Cl2. D. H2. Câu 14: Trong phân tử sẽ có liên kết cộng hoá trị không phân cực nếu cặp electron chung A. ở giữa hai nguyên tử. B. lệch về một phía một nguyên tử. C. chuyển hẳn về một nguyên tử. D. nhường hẳn về mộ…Đọc tiếp

Câu 11: Hợp chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị?

A. HCl.

B. MgO.

C. NaCl.

D. K2O.

Câu 12: Chất nào sau đây có liên cộng hóa trị không phân cực?

A. HCl.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2O.

Câu 13: Chất nào sau đây có liên cộng hóa trị phân cực?

A. O2.

B. NH3.

C. Cl2.

D. H2.

Câu 14: Trong phân tử sẽ có liên kết cộng hoá trị không phân cực nếu cặp electron chung

A. ở giữa hai nguyên tử.

B. lệch về một phía một nguyên tử.

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử.

Câu 15: Trong phân tử sẽ có liên kết cộng hoá trị phân cực nếu cặp electron chung

Tham Khảo Thêm:  Sơ đồ tư duy là gì? Tổng hợp ưu nhược điểm của sơ đồ tư duy mới nhất 2023

A. ở giữa hai nguyên tử.

B. lệch về một phía một nguyên tử.

C. chuyển hẳn về một nguyên tử.

D. nhường hẳn về một nguyên tử.

Câu 16: Liên kết cộng hóa trị không phân cực thường là liên kết giữa:

A. Hai kim loại giống nhau.

B. Hai phi kim giống nhau.

C. Một kim loại mạnh và một phi kim mạnh.

D. Một kim loại yếu và một phi kim yếu.

Câu 17: Tùy thuộc vào số cặp electron dùng chung tham gia tạo thành liên kết cộng hóa trị giữa 2 nguyên tử mà liên kết được gọi là:

A. liên kết phân cực, liên kết lưỡng cực, liên kết ba cực.

B. liên kết đơn giản, liên kết phức tạp.

C. liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba.

D. liên kết xích ma, liên kết pi, liên kết đelta.

Câu 18: Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa 2 nguyên tử

A. phi kim, được tạo thành do sự góp chung electron.

B. khác nhau, được tạo thành do sự góp chung electron.

C. được tạo thành do sự góp chung một hay nhiều electron.

D. được tạo thành từ sự cho nhận electron giữa chúng.

….

Câu 19: Điện tích quy ước của các nguyên tử trong phân tử, nếu coi phân tử có liên kết ion được gọi là

A. điện tích nguyên tử.

B. số oxi hóa.

C. điện tích ion.

D. cation hay anion.

Câu 20: Số oxi hóa của S trong phân tử H2SO4 là

A. +4.

B. +6.

C. -4.

D. -6.

Xem chi tiết Lớp 10 Hóa học 1 0

 • Nguyễn Hoàng Nam

7 tháng 8 2018 lúc 2:00

Khí HCl tan nhiều trong nước là do

A. phân tử HCl phân tử cực mạnh

B. HCl có liên kết hiđro với nước

C. phân tử HCl có liên kết cộng hóa trị

D. HCl là chất rắn háo nước

Xem chi tiết Lớp 10 Hóa học 1 0

 • Nguyễn Hoàng Nam

13 tháng 3 2017 lúc 17:27 Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Trong liên kết cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn. B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7. C. Liên kết cộng hóa trị không có cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học. D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.Đọc tiếp

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

Tham Khảo Thêm:  [Chuẩn] Lễ vật, Văn khấn và Cách cúng Ông Chuồng Bà Chuồng!

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không có cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Xem chi tiết Lớp 10 Hóa học 1 0

 • Nguyễn Hoàng Nam

2 tháng 6 2017 lúc 11:20 Khi phản ứng hoá học xảy ra giữa những nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1 s 2 2 s 1 và 1 s 2 2 s 2 2 p 5 thì liê…Đọc tiếp

Khi phản ứng hoá học xảy ra giữa những nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là 1 s 2 2 s 1 và 1 s 2 2 s 2 2 p 5 thì liên kết này là

A. liên kết cộng hoá trị có cực .

B. liên kết cộng hoá trị không cực

C. liên kết ion

D. liên kết kim loại

Xem chi tiết Lớp 10 Hóa học 1 0

 • trantrongnhan

21 tháng 1 2022 lúc 15:26 Cho các phát biểu sau:(1) Liên kết cộng hóa trị phân cực khi cặp e bị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.(2) Liên kết cộng hóa trị không phân cực khi cặp e không bị lệch về phía 1 nguyên tử(3) Phân tử CO2, HCl là phân tử phân cực(4) Liên kết ion được hình thành bằng lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích cùng dấuSố phát biểu đúng làĐọc tiếp

Cho các phát biểu sau:(1) Liên kết cộng hóa trị phân cực khi cặp e bị lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.(2) Liên kết cộng hóa trị không phân cực khi cặp e không bị lệch về phía 1 nguyên tử(3) Phân tử CO2, HCl là phân tử phân cực(4) Liên kết ion được hình thành bằng lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích cùng dấuSố phát biểu đúng

Xem chi tiết Lớp 10 Hóa học 2 0

 • Nguyễn Hoàng Nam

8 tháng 12 2019 lúc 14:20

Cho các phân tử sau: KCl, H 2 O , N 2 và N a 2 O .

Biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố lần lượt là: H = 1, N = 7, O = 8, Na = 11, Cl = 17, K = 19.

Xác định loại liên kết hoá học trong các phân tử trên (liên kết ion, liên kết cộng hoá trị phân cực hay liên kết cộng hoá trị không cực)?

Xem chi tiết Lớp 10 Hóa học 1 0

Khoá học trên OLM (olm.vn)

 • Toán lớp 10
 • Ngữ văn lớp 10
 • Tiếng Anh lớp 10

Khoá học trên OLM (olm.vn)

 • Toán lớp 10
 • Ngữ văn lớp 10
 • Tiếng Anh lớp 10

By admin