Phản ứng giữa H2 và Cl2 có thể xảy ra trong điều kiện

Tính chất hóa học của Clo

Phản ứng giữa H2 và Cl2 có thể xảy ra trong điều kiện được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến tính chất hóa học của Clo. Chi tiết ở đây là điều kiện để phản ứng giữa H2 và Cl2 có thể xảy ra là gì?. Cũng như đưa ra các nội dung lý thuyết, câu hỏi liên quan. Hy vọng có thể giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập, vận dụng làm câu câu hỏi bài tập tương tự về tính chất của Cl2. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Phản ứng giữa H2 và Cl2 có thể xảy ra trong điều kiện

A. có chiếu sáng

B. nhiệt độ thấp

C. trong bóng tối.

D. trong bóng tối, ở nhiệt độ thường

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phản ứng hóa học giữa hiđro và clo xảy ra ở điều kiện có chiếu sáng.

H2 + Cl2 overset{as}{rightarrow} 2HCl

Đáp án A

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Cho các nội dung nhận định dưới đây

(1). Để phân biệt 3 dung dịch KCl, HCl, HNO3 chỉ cần quỳ tím và dung dịch AgNO3.

(2). Có thể điều chế X2 bằng phản ứng giữa HX đặc với KMnO4.

(3). Tính axit HClO4 > HClO3 > HClO2 > HClO.

(4). Clorua vôi, nước Gia-ven và nước clo thể hiện tính oxi hóa là do chứa ion ClO-

(5). Hỗn hợp khí Cl2 và O2 có thể tồn tại ở nhiệt độ cao.

Tham Khảo Thêm:  3 ỨNG DỤNG CHÍNH của Nam Châm Điện trong cuộc sống

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 2. Cho các nhận định sau:

(1). KClO3 được ứng dụng trong sản xuất diêm.

(2). KClO3 được ứng dụng trong điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

(3). Clorua vôi dùng tinh chế dầu mỏ

(4). Clorua vôi dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy

(5). Hỗn hợp khí H2 và F2 có thể tồn tại ở nhiệt độ thường.

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Cho các phát biểu sau:

(1). Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư thu được KCl, KClO3, KOH

(2). Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được có các chất KCl, KClO, KOH

(3). Clo tác dụng được với tất cả các chất H2, Na, O2, Cu.

(4). Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế Cl2 từ HCl và các chất như MnO2, KMnO4, KClO3.

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4. Cho các phản ứng sau:

(1) Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

(4) F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2

(2) Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2

(5) HF + AgNO3 → AgF + HNO3

(3) Cl2 + 2NaF → 2NaCl + F2

(6) HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3

Số phương trình hóa học viết đúng là bao nhiêu?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 5. Có 4 bình mất nhãn đựng các dung dịch: HCl, HNO3, KCl, KNO3. Để phân biệt các dung dịch trên, ta lần lượt dùng các chất nào sau đây?

Tham Khảo Thêm: 

A. quì tím, dung dịch AgNO3

B. phenolphtalein, dung dịch AgNO3

C. dung dịch AgNO3, dung dịch BaCl2

D. quì tím, CuO

Câu 6. Cho các phát biểu sau:

(1). Halogen ở thể rắn (điều kiện thường), có tính thăng hoa là brom.

(2). Các ion Cl- , Br- , I- đều cho kết tủa màu trắng với Ag+.

(3). Số oxi hoá của clo trong các chất: NaClO, KClO3, Cl2, KClO4 lần lượt là : +1, +3, 0, +7.

(4). Trong nước clo chỉ chứa các chất Cl2, HCl, HClO, H2O .

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Phản ứng giữa H2 và Cl2 có thể xảy ra trong điều kiện. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Ngữ văn lớp 10, Học tốt Ngữ Văn lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

By admin