Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng bao gồm kiến thức trọng tâm được học trong bài 2 Công nghệ 7 kèm bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 7 về đất trồng và thành phần cần đất trồng. Tài liệu giúp các em nắm vững kiến thức được học, từ đó học tốt Công nghệ 7 hơn.

Tham khảo thêm: Đất trồng là gì?

A. Lý thuyết Công nghệ 7 bài 2

I. Khái niệm về đất trồng

1. Đất trồng là gì?

Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, trên đó thực vật có khả năng sinh sống và sản xuất ra sản phẩm.

Đất trồng là sản phẩm biến đổi của đá dưới tác động của các yếu tố khí hậu, sinh vật và con người, đất trồng có độ phì nhiêu tốt.

2. Vai trò của đất trồng

Quan sát hình 2 và trả lời câu hỏi: Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau?

Đất có vai trò đặc biệt đối với đời sống của cây trồng vì đất là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxi cho cây và giữ cho cây đứng vững.

II. Thành phần của đất trồng

Thành phần của đất trồng được trình bày ở sơ đồ dưới đây:

Lý thuyết Công nghệ 7

– Phần khí: Cung cấp Oxi cho cây hô hấp. (lượng oxi trong đất ít hơn lượng oxi trong khí quyển, lượng cacbonic thì nhiều hơn trong khí quyển cả trăm lần).

Tham Khảo Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích quan niệm sống vội vàng của Xuân Diệu (Dàn ý + 8 Mẫu) Quan niệm sống của Xuân Diệu

– Phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. (nito, kali, photpho, những chất hữu cơ đơn giản và chất khoáng).

– Phần lỏng: Cung cấp nước, hòa tan các chất dinh dưỡng.

Dựa vào sơ đồ 1 và kiến thức Sinh học 6, em hãy điền vào vở bài tập vai trò từng thành phần của đất trồng theo mẫu bảng dưới đây.

Các thành phần của đấtVai trò đối với cây trồngPhần khíHô hấp với cây trồng.Phần rắnCung cấp các chất dinh dưỡng.Phần lỏngHoà tan các chất dinh dưỡng, cấp nước.

B. Câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 2

Câu 1: Đất trồng là môi trường?

A. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy

B. Giúp cây đứng vững

C. Cung cấp chất dinh dưỡng, ôxy, nước

D. Câu B và C

Câu 2: Đất trồng là lớp bề mặt ……….. của vỏ Trái Đất.

A. Tơi xốp B. Cứng, rắn C. Ẩm ướt D. Bạc màu

Câu 3: Đất trồng là gì?

A. Kho dự trữ thức ăn của cây

B. Do đá núi mủn ra, cây nào cũng sống được

C. Lớp bề mặt tơi xốp của trái đất có khả năng sản xuất ra sản phẩm cây trồng

D. Lớp đá xốp trên bề mặt trái đất

Câu 4: Đất trồng gồm mấy thành phần chính:

A. Hai thành phần

B. Ba thành phần

C. Năm thành phần

D. Nhiều thành phần

Câu 5: Đất trồng có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống của cây:

Tham Khảo Thêm:  Thể thơ năm chữ là gì? Đặc điểm, cách ngắt nhịp thơ 5 chữ

A. Cung cấp nước, dinh dưỡng

B. Giữ cây đứng vững

C. Cung cấp nước, oxy, dinh dưỡng và giữ cây đứng vững

D. Cung cấp nguồn lương thực

Câu 6: Thành phần đất trồng gồm:

A. Phần khí, phần lỏng, chất vô cơ

B. Phần khí, phần lỏng, chất hữu cơ

C. Phần khí, phần rắn, phần lỏng

D. Phần rắn, chất hữu cơ, chất vô cơ

Câu 7: Đặc điểm của phần khí là:

A. là không khí có ở trong khe hở của đất

B. gồm thành phần vô cơ và thành phần hữu cơ

C. có tác dụng hòa tan chất dinh dưỡng

D. chiếm 92 – 98%

Câu 8: Phần rắn gồm thành phần nào?

A. Chất vô cơ

B. Chất hữu cơ

C. Cả A và B

D. A hoặc B

Câu 9: Thành phần chất hữu cơ của đất có đặc điểm gì?

A. Gồm các sinh vật sống trong đất và xác động, thực vật và vi sinh vật đã chết.

B. Xác động, thực vật bị phân hủy thành chất hữu cơ đơn giản và chất khoáng

C. Tổng hợp nên các chất mùn

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 10: Sự khác biệt giữa đất trồng và đá?

A. Nước B. Độ phì nhiêu C. Ánh sáng D. Độ ẩm

By admin