Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure là dạng câu hỏi bài tập thường xuyên xuất hiện trong các bài thi học kì cũng như thi THPT Quốc gia, các bạn học sinh cần nắm chắc lý thuyết về phản ứng màu biure của peptit từ đó vận dụng vào giải các dạng bài tập.

Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

A. Ala-Gly

B. Ala-Gly-Gly

C. Ala-Ala-Gly-Gly

D. Gly-Ala-Gly

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A

Trong môi trường kiềm, peptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím. Đó là màu của hợp chất phức giữa peptit có từ 2 liên kết peptit trở lên với ion đồng.

Bài tập vận dụng liện quan tính chất hóa học của Peptit

Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong phân từ đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.

B. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân,

C. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

D. Protein đorn giản được tạo thành từ các gốc a-amino axit.

Câu 2. Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là:

A. 3.

B. 1.

C.2.

D. 4.

Câu 3. Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly – Ala – Gly với Gly – Ala là:

A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

B. dung dịch NaCl.

C. dung dịch HCl.

D. dung dịch NaOH.

Tham Khảo Thêm:  Củng cố kiến thức

Câu 4. Hãy cho biết loại peptit nào sau đây không có phản ứng biure?

A. tripeptit

B. tetrapeptit

C. polipeptit

D. đipeptit

Câu 4. Thuỷ phân pentapeptit X thu được các đipeptit là Ala-Gly; Glu-Gly và tripeptit là Gly-Ala-Glu. Vậy cấu trúc của peptit X là:

A. Ala-Gly-Ala-Glu-Gly

B. Ala- Ala-Gly-Glu-Gly

C. Ala- Ala-Glu-Gly- Gly

D. Glu-Gly-Ala-Gly-Ala

Câu 5. Peptit X có công thức cấu tạo như sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C2H4COOH)-CO-NH-CH2-COOH. Hãy cho biết khi thuỷ phân X, không thu được sản phẩm nào sau đây?

A. Gly-Ala

B. Glu-Gly

C. Ala-Glu

D. Gly-Glu

Câu 6. Peptit A có công thức cấu tạo như sau: H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C2H4COOH)-CO-NH-CH2-COOH Hãy cho biết khi thuỷ phân A, thu được sản phẩm nào sau đây?

A. Ala-Gly.

B. Glu-Ala.

C. Ala-Glu.

D. Glu-Glu.

Câu 7. Peptit có công thức cấu tạo như sau: H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH(CH3)2)-COOH. Tên gọi đúng của peptit trên là:

A. Ala-Gly-Val.

B. Ala-Ala-Val.

C. Gly – Ala – Gly.

D. Gly-Val-Ala.

Câu 8. Công thức cấu tạo của đipeptit Gly- Ala là

A. H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH.

B. H2N-CH2-CONH-CH2-CH2-COOH

C. H2N-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH.

D. H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-COOH.

Câu 9. Thủy phân hoàn toàn 13,02 gam tripeptit mạch hở X (được tạơ nên từ hai a-amino axit có cùng công thức dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư, thu được 19,14 gam muối. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 13,02 gam X bằng dung dịch HC1 dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,59.

B. 21,75.

C. 15,18.

D. 24,75.

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam Gly-Gly, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Tham Khảo Thêm:  Khí Nito là gì? Cách điều chế Nitơ trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp

A. 20.

B. 10.

C. 30.

D. 40.

……………………..

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

By admin